Jens

Bang-Sørensen

Jens Bang-Sørensen

Museumsassistent

Tlf: +45 2221 2682
jbs@fimus.dk

Om mig

Mit navn er Jens og jeg er museumsassistent på Fiskeri- og Søfartsmuseet.

Jeg har sejlet som navigatør i handelsflåden hele mit voksen liv. Jeg har også sejlet en del med ældre sejlskibe. Blandt andet har jeg sejlet 2 år med skoleskibet ”Danmark”.

På museet arbejder jeg med vores sejlende kutter E.1 ”Claus Sørensen”, hvor jeg varetager det lovmæssige omkring syn og tilladelser, ligesom jeg bidrager til, at uddannelse af mandskabet har god vind i sejlene.

Derudover udfører jeg registreringsarbejde – og er en del af alt det, der har med sømandsarbejde at gøre!
Det er sjovt og dejligt at være med til, at give vores mange gæster nogle gode og lærerige oplevelser.

Aquarium

View more

Sealarium

View more

Udstillinger

View more