skip to Main Content

Danmarks museum for havet

Forundersøgelsen

Museets bestyrelse bestilte i 2016 en relancering af Fiskeri- og Søfartsmuseet.

Som et led i denne relancering godkendte bestyrelsen ultimo 2019 en ny grundfortælling, mission og vision for museet. Forud for dette var der desuden truffet en strategisk beslutning om at styrke museets naturhistoriske og naturvidenskabelig virke.

Vi har en ambition om at være Danmarks museum for havet og menneskers relationen til havet.
Vi vil være det museum, som alle danskere og vores gæster søger til for at blive klogere på havet som økosystem, som ressource for os mennesker, og som en vigtig brik i planetens klimasystem – i en historisk, nutidig og fremtidig kontekst. Og med fokus på havet omkring Danmark, men forstået i sin globale sammenhæng.
Her mødes natur og kultur, og måske er det i Danmarks museum for havet at det går op for os, at natur og mennesker er uløseligt forbundet.

Forundersøgelsen redegør for den indholdsmæssige og fysiske udmøntning af denne relancering af FOS, som vurderes nødvendig for at indfri det fulde potentiale af museets idemæssige afsæt og dermed dets fremtidssikring.

Forundersøgelsen er gennemført i et samarbejde mellem Esbjerg Kommune, Realdania og museet, hvor målet har været at redegøre for, hvordan vi bedst forholder os til følgende:

  1. At åbne museets fysiske rammer så der optimeres for øget gæsteinvolvering og samskabelse med lokalsamfundet.
  2. At tilpasse museets rammer så det passer til de aktuelle og fremtidige udstillingsbehov.
  3. At forbinde museet bedre med omgivelserne, således at der opstår synergi mellem museet, skulpturgruppen Mennesket ved Havet, Esbjerg Strand og landskabsbåndene, så de i højere grad opleves som en sammenhængende destination.
  4. At indtænke museet som en del af Vadehavet og Vestkysten.

Få indblik i Danmarks museum for havet ved at læse sammenfatningen / resumé fra forundersøgelsen lige her, eller dyk ned i arbejdspakkerne nederst på siden.

Se præsentationen og hent arbejdspakkerne

Se den fulde video herunder, eller følg eksterne links herunder til YouTube for genvej til afsnit.

Hvad skal det nye museum handle om:
00:06:05 De fem tematikker, som Danmarks museum for havet vil arbejde med fremadrettet

Hvordan er opbakningen og sammenhængskraften:
00:18:22 Indsigter fra markedsanalysen
00:27:10 Koblingen til byen og kysten
00:30:40 Indsigter fra interessentanalysen Hvordan skal de nye fysiske rammer se ud:
00:33:10 En marin feltstation
00:36:12 Rumplan

Selve byggeriet:
00:43:49 Anlægs- og driftsbudgetter
00:54:42 Den videre proces

Back To Top
Søg
X
X