skip to Main Content

Jakob Lose

Bestyrelsesformand

Indtrådte i bestyrelsen: 2018
På valg:
Udpeget af: Esbjerg Byråd

Linkedin
Web

Profil

Kommunalbestyrelsesmedlem siden 2002, medlem af Esbjerg Kommunes Økonomiudvalg, bestyrelsesmedlem af øvrige kulturbestyrelser: SEPE og Tobakken, ejer og direktør i 2 softwarevirksomheder.

Verner Andersen

Næstformand

Indtrådte i bestyrelsen: 2014
Udpeget af: Oil Gas Denmark
På valg: 2020

Linkedin
Web

Profil

Bestyrelseserfaring inden for Energisektoren
Bestyrelseserfaring i Brancheforeninger
Strategi og forretningsudvikling
Bestyrelseserfaring i organisationsudvikling, international etablering og større udviklingsprojekter

Mette Thybo

Bestyrelsesmedlem

Indtrådte i bestyrelsen: 2018
På valg: 2020
Udpeget af: Bestyrelsen

Linkedin

Profil

Direktør for Naturama og Fjord&Bælt, uddannet biolog. Kompetencer: Ledelse, attraktionssteder, udstillinger. Hun har en international bestyrelsesuddannelse og sidder i dag i flere bestyrelser.

Søren Clemmensen

Bestyrelsesmedlem

Indtrådte i bestyrelsen: 2021
På valg: 2023
Udpeget af: Marlog

Linkedin
Web

Profil

Direktør i maritim virksomhed forankret på Esbjerg Havn.
Afdelingsleder i større Dansk shipping virksomhed.
Tidligere Salgs- & Marketingchef Esbjerg Havn.

Interesseområder:
Den gode fortælling om Esbjerg og Esbjerg Havn.
Den fremtidige udvikling af museet som én af Esbjergs & Danmarks vigtige kulturinstitutioner.

Peter C Kjærgaard

Bestyrelsesmedlem

Indtrådte i bestyrelsen: 2018
På valg: 2020
Udpeget af: Bestyrelsen

Linkedin
Web

Profil

Peter C. Kjærgaard er direktør på Statens Naturhistoriske Museum og Professor i Evolutionshistorie på Københavns Universitet. Hans kompetencer er museumsvirksomhed, inkl. drift, udstillinger, formidling, kommercielle aktiviteter, samlinger, forskning og samarbejde.

Annette Posselt

Bestyrelsesmedlem

Indtrådte i bestyrelsen: 2020
På valg: 2022
Udpeget af: Museumsforeningen

Linkedin

Profil

Annette kommer med en bred baggrund inden for oplevelsesøkonomien og har således arbejdet med blandt andet erhvervsturisme, udvikling, markedsføring, leisure-turisme, kulturelle oplevelser og events, herunder Esbjerg Festuge – og er dertil uddannet lærer.

Interesseområde:
Som datter af en fiskeskipper, har Annette fiskeri i DNA’et.
Med tilkobling til museet som attraktionsfaglig konsulent giver Annette sit besyv med i museets udvikling hen imod at blive Danmarks museum for Havet. Hun hjælper yderligere med forskellige indsatser, kommunikation, PR og markedsføring.

Erik Bonde Pedersen

Bestyrelsesmedlem

Indtrådte i bestyrelsen: 2014
På valg: 2021
Udpeget af: Museumsforeningen

Profil

Uddannet fiskeskipper.
Direktør i Holding-selskab.
Udpeget af bestyrelsen for Museumsforeningen for Fiskeri- og Søfartsmuseet.

Kompetencefelt: Aktiv fiskeskipper 1973-1993, arbejdende bestyrelsesformand i fiskemels-, filet- og rejefabrikker 1993-2012 samt bestyrelsesarbejde i en række fiskerirelaterede brancheforeninger og selskaber.

Per Michaelis Holm

Bestyrelsesmedlem

Indtrådte i bestyrelsen: 2014
På valg: 2021
Udpeget af: Museumsforeningen
Museumsforeningens representant i SAMMUS

Linkedin
Web

Profil

Marin og maritim interesse, med fokus på maritim arkæologi.
Interesse for virksomhedsøkonomi og ledelse, samt personaleledelse og udvikling. Solid uddannelsesmæssig baggrund og 34 års erfaring fra egen virksomhed.

Kasserer i SAMMUS (sammenslutningen af Danske museumsforeninger)
Virker som bestyrelsesmedlem for både Fiskeri- og Søfartsmuseet og for museumsforeningen med et formål om, at knytte medlemmerne i museumsforeningen sammen om et stolt og fagligt museum.

Jørgen Ahlquist

Bestyrelsesmedlem

Indtrådte i bestyrelsen: 2014
På valg:
Udpeget af: Esbjerg Byråd

Profil

Projektleder Esbjerg Ungdomsskole, samt i Skoleadministrationen.

Læreruddannet, videreuddannet i skoleledelse, diplomuddannet i offentligledelse. Byrådsmedlem siden 1997 og domsmand i By- og Landsretten gennem 20 år.
Medlem af Kultur & Fritidsudvalget, Esbjerg Byråd. Medlem af Beredskabskommissionen for Esbjerg, Varde og Fanø kommuner. Bestyrelsesmedlem i Ribe Byferie, Fiskeri og Søfartsmuseet, Jels Vikingespil, Fonden for Esbjerg Ting og Arresthus, Fonden Digterhjemmet Sønderho.

Karen Boel Madsen

Bestyrelsesmedlem

Indtrådte i bestyrelsen: 2020
På valg: 2022
Udpeget af: Museumsforeningen

Profil

Jeg følger museet som all-round interesseret bruger. Jeg har i 25 år været medlem af den tidligere museumsbestyrelse. Siden 2013 medlem af bestyrelsen for Venneforeningen.
Jeg er socialrådgiver, fhv. lektor på socialrådgiveruddannelsen i Esbjerg samt fhv. byrådsmedlem på Fanø. Jeg har i mange år deltaget i forskelligt lokalt og internationalt samarbejde om natur, kultur og miljø: Det rådgivende Udvalg for Vadehavet, Kommunernes Internationale Miljø Organisation, Wadden Sea Forum m.fl. Jeg er medlem af såvel Rådet som Bestyrelsen for Nationalpark Vadehavet.

Jesper Juul Larsen

Bestyrelsesmedlem

Indtrådte i bestyrelsen: 2020
På valg: 2022
Udpeget af: Danmarks Fiskeriforening

Web

Profil

Jesper har fisket siden 1971. I 1983 købte han sit eget fartøj. Idag er han medlem af hovedbestyrelsen hos Danmarks Fiskeriforening, hvor han også sidder i forretningsudvalget. Gennem hans mangeårige arbejde med fiskeripolitik, har han tilegnet sig stor erfaring inden for politisk og organisatorisk arbejde. 

Udover at være en del af Danmarks Fiskeriforenings hovedbestyrelse, har Jesper flere bestyrelsesformandsposter i lokale organisationer. Herunder Esbjergs Havneservice, Esbjerg Fiskeriforenings udvikling og krisefond samt EFI, hvilket bidrager positivt til hans netværk. 

Lotte Pedersen

Bestyrelsesmedlem

Indtrådte i bestyrelsen: 2019
På valg:
Udpeget af: Personalet, som medarbejderrepræsentant

Lotte Pedersen

Profil

Medarbejderrepræsentant
Baggrund inden for serviceindustrien. Bred erfaring med attraktionstilbud og ressourceallokering.
Erfaring som frivillig i foreninger og bestyrelser. Domsmand i byretten.

Back To Top
Søg
da
X
X